365 قانون طلایی زندگی

365 قانون طلایی زندگی

شناسه محصول: 62

48000 تومان اضافه به سبد خرید

پدیدآور : دیویدلارنس پرستون

نوبت چاپ : 4

تعداد صفحات : 368

چاپ اول :

شابک :

تاریخ انتشار : 1398

شابک :

 هدف اصلی مربیان و مشاوران زندگی، حمایت از افراد در مسیر پیشرفت حرفه­ای و فردی آنهاست که این کار در پی شناسایی اهداف فرد در زندگی تحقق می­یابد.

این کتاب با نشان دادن نیازمندی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Write Your Review